WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

c) Počítání hlasů a mandáty

Opět řešeno §45 ZoVZO. Výpočet je na první pohled zdánlivě složitý, ale má svoji logiku a je validovatelný (tj. metodicky opakovatelný se stejným výsledkem). Na kolik a zda je "spravedlivý" je otázka druhá, ale to není předmětem této příručky.

Pro pochopení výpočtu zvolme modelová data z nichž budeme vycházet.

Tabulka 1

 

STRANA - Hlasy a mandáty

1

2

3

4

5

6

7

A

Sama Strana (Var2)

voliči

100

151

223

124

265

199

168

hlasy

1700

2567

3791

2108

4505

3383

2856

B

Kandidáti sami (Var1+3)

hlasy

1855

538

323

516

320

101

888

C

Doplněk (Var 3)

hlasy

1233

1415

1020

680

842

923

656

D

Celkem hlasů

hlasy

4788

4520

5134

3304

5667

4407

4400

E

% zisku1)

 

14,86

14,03

15,93

10,25

17,59

13,68

13,66

F

Průměr hlasů pro preference 2)

hlasy

281,65

265,88

302,00

194,35

333,35

259,24

258,82

G

Mandáty

podíl

2,53

2,38

2,71

1,74

2,99

2,33

2,32

celkem

3

2

3

2

3

2

2

 

 

Číslo 4)

Jmenný kandidát

Hlasy

Kandidáti jmenní

1.6

Želmíra Kristová

255

             

1.8

Ing. Petr Pinďalí

122

             

1.15

Petr Pan

655

 3)

           

1.16

Metoděj Wintrle

823

 

           

2.8

Hubert Bubo

415

 

 

         

2.17

Daniela Loucká

123

             

3.10

Daniel Levý

323

   

 

       

4.5

Bohumil Klika

516

     

 

     

5.2

Hedvika Nejstarší

320

             

6.13

Zdena Bromovská

101

             

7.7

Jaroslav Cimrman

888

           

 

 

1) Pro další "účast" musí být alespoň hodnota 5%

2) Průměr hlasů = Počet hlasů Strany / 17 kandidátů

3) ŽLUTÉ POLE = více než 10% nad průměrem - bod 2... kandidát postupuje na horní příčku v listině

HNĚDÉ POLE = méně než 10% nad průměrem - bod 2... kandidát nepostupuje na horní příčkU

MODRÉ POLE = méně než 10% nad průměrem - bod 2... kandidát nepostupuje na horní příčku, ale bude zastupitelem neboť její strana získala 3 mandáty a ona je druhá v kandidátce Strany

ČERVENÉ POLE = méně než 10% nad průměrem - bod 2... kandidát nepostupuje na horní příčku, a NEBUDE zastupitelem!  Kdyby kandidoval za jinou stranu než č.3, případně č. 5, BYL BY V ZASTUPITELSTVU i když je až číslo 10 na kandidátce!!!   PARADOX!

4) Číslo = číslo Strany . Pořadí na kandidátce

 

Výpočtové vztahy se řídí §45 ZoVZO:

1) Sečtou se prioritní hlasy jednotlivých jmenných kandidátů a vypočítají se "Doplňky" VARIANTY 3

2) Sečtou se všechny platné hlasy STRAN podle klíče uvedeného v této kapitole, bodu b pro jednotlivé platné volební lístky. To je dle Varianty 1, 2 a 3 - viz bod A až C Tabulky 1.

3) Hlasy STRAN se sečtou (součet řádku D Tabulky 1 = 32220 hlasů)

4) Zjistí se, zda jednotlivé strany dosáhly předepsané hranice (5%) hlasů dle vzorce:

VHSC/VHC * PKS/PZC * 100

kde

VHSC = Volební hlasy každé Strany Celkem (řádek D Tabulky 1 pro každou Stranu

VHC =  Sumární počet volebních hlasů získaných všemi Stranami (součet řádku D Tabulky 1)

PKS= počet kandidátů jednotlivé strany celkem ... ve Velkých Pavlovicích všude 17

PZC = počet zastupitelů celkem ... ve Velkých Pavlovicích 17

V modelovém příkladu všechny strany splnily limit, budou se tedy ucházet o mandáty. Při méně než 5% hlasů se s takovou Stranou dále nepočítá (obdoba Voleb do PS)

5) Vypočte se průměr hlasů ve Straně pro preferenční hranici dle vzorce:

VHSC/ PKS

kde

VHSC = Volební hlasy každé Strany Celkem (řádek D Tabulky 1 pro každou Stranu

PKS= počet kandidátů jednotlivé strany celkem ... ve Velkých Pavlovicích všude 17

 

Tato vypočtená hranice má zásadní vliv na postup či nepostup křížkovaného (oblíbeného a preferovaného) kandidáta uvnitř kandidátky Strany. Pro postoupení do čela tabulky je potřeba získat alespoň o 10% více, než je průměr hlasů pro Stranu!

Všimněte si v kandidátce číslo 3 "smolaře" kandidáta Daniel Levý. Jeho preference nestačí na 10% ní hranici nad průměr hlasů JEHO strany! Pokud by kandidoval za jinou stranu, než číslo 3 nebo číslo 5, vynesli by jej preference na místo zastupitele. U strany číslo 1 by dokonce preference voličů "vyřadili" voliči leadera kandidátky, protože by postoupili kandidáti (3 mandáty a 3 preference nad 110% průměru):

"outsider" č.15 - Petr Pan

"outsider" č.16 - Metoděj Winterle

a "outsider" č.xx (kdyby za ně kandidoval a ne za č.3) - Daniel Levý !!!

Leader Strany číslo 1, náš známý a neoblíbený František Dobrota by tak získal bramborovou medaili, 4. místo, ale díky 3 získaným mandátům by byl MIMO hru!!!!! Takto se František Dobrota stává třetím zastupitelem (spolu s Petrem a Metodějem) za Stranu číslo 1!!!!!

 

6) Vypočítají se mandáty (křesla) Stran v zastupitelstvu dle vzorce:

(VHSC/VHC * PKS/PZC) *PZC

kde

VHSC = Volební hlasy každé Strany Celkem (řádek D Tabulky 1 pro každou Stranu

VHC =  Sumární počet volebních hlasů získaných všemi Stranami (součet řádku D Tabulky 1)

PKS= počet kandidátů jednotlivé strany celkem ... ve Velkých Pavlovicích všude 17

PZC = počet zastupitelů celkem ... ve Velkých Pavlovicích 17

 

V případě Velkých Pavlovic lze zjednodušit na vzorec:

VHSC/VHC * 17

Výsledek se převede na celá čísla, případně dle legislativy (§45 ZoVZO)

 

7) Dle preferenčních hlasů se mandáty přiřadí kandidátům dle počtu mandátů a dosažené preferenci

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode