WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

b) Varianty a hlasy

Připomeňme si jednotlivé VARIANTY hlasování:

1. označení křížkem před jmény jednotlivých kandidujících až do výše počtu členů/ek zastupitelstva napříč jednotlivými volebními stranami

2. označení křížkem před názvem nejvýše jedné volební strany

3. označení křížkem před názvem nejvýše jedné volební strany a křížkem před jmény jednotlivých kandidujících za jiné volební strany

 

Přidělování hlasů v jednotlivých variantách:

Princip přidělování hlasů variant si můžete vyzkoušet i na SIMULÁTORU HLASOVÁNÍ (zde)

Varianta 1

Volič nezaškrtne žádnou konkrétní stranu, ale POUZE preferované jmenné kandidáty.

Každému zaškrtnutému kandidátovi se započte JEDEN preferenční hlas. Za každého zaškrtnutého kandidáta získává JEDEN hlas i příslušná Strana, za kterou kandiduje.

Emílie Vranská = 1 hlas, Strana důchodců HD = 1 hlas

Ing. Josef Ampér = 1 hlas, Strana Vědců HD = 1 hlas

Jaroslav Cimrman = 1 hlas, Jiří Daniel Květinka = 1 hlas, Sdružení umělců = 2 hlasy

 

Volič ale uplatnil JEN 4 hlasy ze 17 možných! 13 hlasů tohoto voliče PROPADLO (nevyužito)

Varianta 2

Volič zaškrtne JEN konkrétní stranu, ale žádné preferované jmenné kandidáty.

Straně se připočte 17 hlasů. Jmenní kandidáti této strany (kandidát 1 až 17) získávají hlas

Každý jednotlivý kandidát Strany = 1 hlas, Strana Občanů pro město= 17 hlasů

Volič ale uplatnil všech 17 hlasů ze 17 možných!

Pozor!  Pokud volič nechce v zastupitelstvu např. Františka Dobrotu, tímto hlasováním mu přidělil HLAS automaticky! Pokud chtěl volič tzv. vyšachovat Františka Dobrotu, měl zaškrtnout jmenovitě kandidáty 2-17 a případně dalšího jmenovitého kandidáta z jiné Strany nebo uplatnit jen 16 hlasů z 17 možných !!!!!!

Varianta 3

Volič zaškrtne konkrétní stranu i preferované jmenné kandidáty z jiných Stran.

Preferovaným jmenným voličům jiných Stran se započte 1 hlas, stejně jako jeho straně (obdoba Varianty 1). Zaškrtnuté Straně se připočte zbytek  hlasů do plného počtu (17-počet zaškrtnutých jmenných voličů jiných stran) . Jmenní kandidáti této Strany (kandidát 1 až X) získávají 1 hlas

Emílie Vranská = 1 hlas, Strana důchodců HD = 1 hlas

Každý jednotlivý kandidát 1-16 Strany Podnikatelů = 1 hlas, Strana Podnikatelů= 16 hlasů

Lubomír Zvonařík (č.17) hlas nezískal - Strana podnikatelů má jen 16 zbývajících hlasů a přiděluje se dle kandidátky směrem odshora dolů. Nepomohlo by mu ani zaškrtnutí Vranské, celé strany Podnikatelů a navíc i Zvonaříka - při zaškrtnuté celé straně se k preferencím uvnitř strany nepřihlíží!

 

Pozor!  Pokud volič nechce v zastupitelstvu např. Janu Kartáčovou (č.3), tímto hlasováním jí přidělil HLAS automaticky ZAŠKRTNUTÍM STRANY

 

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode