WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

a) Počty hlasů

Jak se hlasy voličů počítají a jak se přidělují mandáty?

Zjišťování výsledku voleb (hlasy a mandáty) řeší Český statistický úřad dle § 43 ZoVZO.

Každý volič disponuje (může udělit) maximálně tolik hlasů, kolik je mandátů (křesel) v zastupitelstvu.  V případě Velkých Pavlovic je to nejvýše 17 hlasů. Nejméně však MUSÍ udělit jeden hlas, aby jeho hlasování bylo platné. Jeden hlas uděluje volič v případě, že zvolí preferenčně jmenovitého kandidáta. Tedy zvolí pouze zaškrtnutí pouze jednoho konkrétního jména na kandidátce. POZOR! Zaškrtnutí POUZE celé volební strany nepřidělí jeden hlas, ale hlasů více pro tuto stranu!

Jeden voličský hlas
  pro Emilii Vranskou i stranu SDHD
 
až 17 hlasů 1) (dle dalších param.) 
    pro Stranu Občanů pro město 

 

1) Počet hlasů v tomto případě závisí na tom, zda byla zakřížkována pouze Strana a žádný jiný kandidát jmenovitý z jiné strany, nebo zda byla zvolena varianta číslo 3, tedy zakřížkována Strana i jmenovití kandidáti jiných stran (preferenční hlasy)

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode