WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

2. Hlasování a počty hlasů

 Platnost hlasu voliče

Je nutné předem zdůraznit, že se započítávají pouze platné hlasy voličů. Platnost hlasovacích lístků a volby řeší §41 odst.1 a odst.2 ZoVZO.

Kdy je hlas (respektive volba) neplatný? Příklady neplatného hlasu (dle §41 odst.2 ZoVZO):

Hlas voliče je neplatný

a) jestliže neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta,

b) označil-li na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu,

c) označil-li na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána,  (v případě VP je to max. 17 křížků u jmen)

d) jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky,

e) jestliže je hlasovací lístek přetržen,

f) je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce.

POZOR! Hlasovací lístek v těchto volbách obsahuje všechny "lístky kandidujících stran"! Viz Příloha 1 - VZOR hlasovacího lístku! Volič tedy nedostane 7 volebních lístků jako u voleb PS.

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode