WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

SUPEVISING (DOHLED) ÚČETNICTVÍ

Supervising (supervize, dohled nad vedením a metodikou účetnictví) je vhodný pro subjekty, které se rozhodnou z jakéhokoliv důvodu vést účetní agendu sami, avšak nemají dostatek zkušeností nebo nechtějí či nemohou sledovat aktuální legislativní změny. Supervize zajišťuje odborný dohled nad SÚP (Správná Účetní Praxe) formnou odborných konzultací či výukových seminářů. Spolupracujeme s dalšími daňovými poradci, auditorskými společenostmi, soudními znalci v oboru účetnictví a odborníky v oblasti účetního a ekonomického práva. 

Modul Supervising obsahuje

  • základní školení k problematice vedení účetnictví (DE, PÚ i mzdové agendy)
  • základní školení k problematice daňové a účetní legislativy
  • osobní konzultace a řešení účetních případů
  • daňovou optimalizaci ( optimalizace nákladů v souladu s legislativou tak, aby supervizovaný subjekt v konečném důsledku snížil svoji daňovou povinnost )
  • zastupování subjektu na základě zplnomocnění při jednáních (kontrolních činnostech) s FÚ, institucemi sociálního a zdravotního zabezpečení (OSSZ, ZPoj., úvěrová banka)

Samostatný modul SUPERVISING NEOBSAHUJE úkony modulu KONTROLA ÚČETNICTVÍ ! viz. KONTROLA ÚČETNICTVÍ

Modul SUPERVISING lze objednat jako samostatnou službu (účetní poradenství) bez návaznosti na další služby (vedení účetnictví).

Lze jej kombinovat v rámci balíčků služeb s ostatními moduly (vedení DE, PÚ, mzdy, kontrola) nebo objednat jako samostatnou službu.

 

    C E N Í K  modulu SUPERVISING 

 

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode