WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ

Rekonstrukce účetnictví je náročná operace zahrnující mnoho dílčích zpracování a spoustu mravenčí práce,mnohdy na úrovni práce forenzní kriminalistiky. Z různých příčin (od špatně odvedené práce účetní firmy, kdy účtování bylo provedeno nedůsledně, nekorektně či dokonce vůbec, přes zničení dat v počítači, kdy subjekt nemá datovou zálohu většího rozsahu nebo nemá zálohovaná data vůbec až po fyzické zničení dat). V takovém případě nezbývá, než provést REKONSTRUKCI účetnictví. Míra rekonstrukce a její náročnost je vždy individuální a musí být předem posouzena její náročnost a způsob rekonstrukce (obnova dat, získání či obnova dokladů, znovuzískání dat - bankovní výpisy, faktury atd.)

Rekonstrukce účetnictví obsahuje (dle náročnosti rekonstrukce)

 • získání primárních dat pro rekonstrukci
  • data z institucí a správních orgánů - daňová přiznání včetně příloh, přehledy, výpisy zúčtování a plateb
  • bankovní výpisy z banky (většinou v datové formě), úvěrové smlouvy)
  • fyzická rekonstrukce dokladů (např.tzv.termopapíry ztrácí viditelnost v rozmezí 5 let)
  • dohledání dokladů dodavatelsko odběratelských subjektů (faktury, dobropisy, zápočty)
  • doklady o nabytí majetku (leasingové smlouvy a splátky, kupní smlouvy k majetku, výpisy z KN)
  • a další ...
 • vlastní rekonstrukce účetnictví
  • zavedení a kontrola správnosti počátečních stavů účtů a účetních knih
  • naplnění databáze a jednotlivá zaúčtování
  • kontrola souvstažných vazeb
  • účetní závěrka a kontrola koncových stavů v korelaci s podanými výkazy 
 • případné podání dodatečných DP, DPH a přehledů

 

S účetnictvím vedeným naší firmou nebudete potřebovat rekonstrukci účetnictví 

výsledné námi vedené účetnictví za dané období Vám předáme v písemné tištěné formě i zálohované v datové podobě

případnou obnovu dat (například po havárii PC) tak lze provést během okamžiku

 

    C E N Í K  REKONSTRUKCE  

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode