WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ (PÚ)

Podvojné účetnictví obsahuje

 • účtovou osnovu syntetických a analytických účtů
 • souvztažné zúčtování příjmů a výdajů (peněžních i nepeněžních)
  • zdanitelné příjmy obdržené hotově či bankou od 1.1. do 31.12.
  • daňově uznatelné výdaje vydané od 1.1. do 31.12.
  • doložené doklady
  • odpisy dlouhodobého majetku
  • dále je možno zahrnout: cestovní náhrady za auto nebo výdaje na auto dokladově a stravné při pracovních cestách
 • souvztažné zúčtování  majetku a závazků
 • inventuru majetku a jeho souvztažné zúčtování
 • závěrkové operace (bilance a rozvaha)

 

Podvojné účetnictví musíme vést v těchto případech:

 • Fyzická osoba (podnikatel) s obratem za loňský rok (např. 2008) přesahujícím 25 milionů Kč  -  podvojné účetnictví povedeme od následujícího roku (např. od 1.1.2010).

 • Fyzická osoba (podnikatel) nebo právnická osoba (např. firma s.r.o) zapsaná do obchodního rejstříku - podvojné účetnictví povedeme od zahájení činnosti (respektive od zapsání do obchodního rejstříku).
 • Povinnost vedení účetnictví nám ukládá zvláštní právní předpis - podvojné účetnictví povedeme od zahájení činnosti.
 • Vedeme účetnictví na základě vlastního rozhodnutí.

V ostatních případech stačí  DAŇOVÁ EVIDENCE

 

  C E N Í K  zpracování PU 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode