WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

MZDOVÁ AGENDA

Máte-li alespoň jednoho zaměstnance, musíte vést kromě vlastního účetnictví i mzdovou agendu. Nejde jen o výpočet mzdy zaměstnance, ale i vedení mzdové a personální administrativy tak, jak je vyžadována legislativou. Zároveň je potřeba ve vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec dodržovat určité pracovně-právní náležitosti dané legislativou, včetně pracovních smluv či mzdových a daňových přehledů za zaměstnance, hlášení institucím sociálního a zdravotního zabezpečení atd.

Mzdová a personální agenda obsahuje

  • vypracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, dohod o provedení práce
  • evidence docházky, evidence daňových úlev zaměstnance, evidence určených srážek ze mzdy zaměstnance
  • výpočet mezd a odvodů soc. a zdrav. pojištění (odvody jsou za zaměstnance i povinně za zaměstnavatele) z dodaných měsíčních podkladů docházky (odpracovaná a neodpracovaná doba)
  • pravidelné měsíční výkazy (přehledy pro OSSZ a zdrav. pojišťovny), výplatní pásky zaměstnanců, výplatní listiny včetně výčetky
  • výstupy pro zaúčtování v účetnictví (případně zaúčtování v DE nebo PÚ při vedení Vašeho účetnictví naší firmou)
  • roční zúčtování mezd zaměstnanců a výstupy pro zaměstnance (přehledy příjmů ze závislé činnosti pro samostatně podávané DPFO zaměstnancem)
  • individuální mzdové výstupy pro potřeby zaměstnanců (potvrzení příjmů pro bankovní a jiné instituce)
  • vedení mzdových listů a evidenčních listů (ELDP)důchodového pojištění
  • zpracování příkazů k úhraděpro jednotlivé odvody
  •  

Modul MZDY poskytujeme v rámci balíčku služeb (spolu s vedením DEči PÚ) nebo jako samostatnou službu

 

   C E N Í K  zpracování MZDOVÉ A PERSONÁLNÍ AGENDY 

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode