WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

DAŇOVÁ EVIDENCE (DE)

Daňová evidence nahrazuje dřívější jednoduché účetnictví a je definována v § 7b Zákona o daních z příjmů. S její pomocí zjistíme základ daně z příjmů z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti.

Daňová evidence obsahuje

 • evidenci příjmů a výdajů (peněžních i nepeněžních)
  • zdanitelné příjmy obdržené hotově či bankou od 1.1. do 31.12.
  • daňově uznatelné výdaje vydané od 1.1. do 31.12.
  • doložené doklady
  • odpisy dlouhodobého majetku
  • dále je možno zahrnout: cestovní náhrady za auto nebo výdaje na auto dokladově a stravné při pracovních cestách
 • evidenci majetku a závazků
 • inventuru majetku

 Daňovou evidenci vede většina fyzických osob - živnostníků

 

    C E N Í K  zpracování DE  

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode