WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

KONTROLA ÚČETNICTVÍ

Modul Kontrola účetnictví je vhodný pro subjekty, které si vedou účetnictví svépomocí či jiným účetním subjektem, avšak požadují zkontrolovat správnost a úplnost výsledného zaúčtování, případně vytvoření kontrolních sestav. Pro některé komerční účetní programy Vám můžeme nabídnout kontrolní systém, který Vám usnadní vyhledání případných chyb či nesrovnalostí v zaúčtování. Při vedení účetnictví naší firmou uvedenou službu nebudete potřebovat - je standardním úkonem v rámci vedení účetnictví.

Modul Kontrola účetnictví obsahuje

  • kontrolu úplnosti záznamů a zaúčtování
  • kontrolu vazeb na výstupní sestavy požadované legislativou (bilance a rozvaha, DPH, DPFO, DPPO, odpisy a majetkové operace)
  • výstupní chybová hlášení s návrhem opravy (po dohodě s klientem můžeme přímo ve Vaší firmě ve spolupráci s účetní provést opravu chybných operací)

Samostatný modul Kontrola účetnictví NEOBSAHUJE úkony modulu SUPERVISING ! (viz. SUPERVISING)

Modul Kontrola účetnictví neobsahuje např. konzultace a poradenství, daňovou optimalizaci, zastupování při jednání s úřady

Modul Kontrola účetnictví lze objednat jako samostatnou službu (účetní poradenství) bez návaznosti na další služby (vedení účetnictví).

Lze jej kombinovat v rámci balíčků služeb s ostatními moduly (supervising)

 

    C E N Í K  modulu KONTROLA ÚČETNICTVÍ 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode