WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Peněžní deník

14.05.2011 13:02

peněžní deník

Nejdůležitější součást daňové evidence tvoří tzv. Deník příjmů a výdajů. Zde podnikatel eviduje veškeré příjmy a výdaje, které souvisí s jeho činností a tudíž do daňové evidence vstupují. Každý deník musí mít potřebné členění položek, které umožní jednoduchou evidenci a hlavně zjištění základu daně.

Evidence příjmů a výdajů

Podle zákona o daních z příjmů se do daňové evidence zapisují příjmy, které jsou předmětem daně. Základní členění je na příjmy peněžní, příjmy nepeněžní a příjmy dosažené směnou. Do evidence se zachycují skutečné přítoky peněz, tj. například převzetí peněz z pokladny nebo pohyby na účtu jako je připsání nebo odepsání prostředků z běžného účtu. Důležité jsou i nepeněžní příjmy. Příkladem může být vzájemný zápočet pohledávek a závazků.

Obdobné je to u výdajů. Ty mohou být opět v peněžní podobě, tj. veškeré vynaložené výdaje nebo v nepeněžní podobě, například odpisy majetku nebo tvorba rezerv.

Deník příjmů a výdajů

Pokud se podnikatel rozhodne využít pro stanovení daně výdaje skutečné, použije pro zjištění základu daně zápisy v Deníku příjmů a výdajů. Ten může ostatně využít i v případě uplatnění výdajů procentem z příjmů, tzv. paušálních výdajů. Údaje evidované v deníku pak budou sloužit pro jeho vlastní potřebu, případně k evidenci DPH.

Každé transakci je v deníku vymezen vždy jeden řádek. Finanční hodnota transakce se zapisuje do příslušných sloupců. Ty se na konci každé strany sečtou a přenesou na stranu další. Na konci zdaňovacího období se fyzicky zjistí skutečné stavy majetku a závazků a případné rozdíly se rovněž zápisem v deníku promítnou do daňové evidence. Tím je možné po provedení konečných součtů zjistit základ daně.

Obsahem deníku musí být minimálně:

  • datum uskutečnění transakce – uvádí se skutečné datum, tj. konkrétní den, kdy k operaci došlo
  • označení daňového dokladu – zkratka označení dokladu v rámci číselných řad, například PP 003 -příjmový pokladní doklad pořadové číslo 3, BV 023 – bankovní výpis číslo 23 atd.
  • popis uskutečněné transakce – stručný a výstižný popis operace, například nákup materiálu, příjem peněz do pokladny atd.
  • přehled o celkových příjmech – součet všech příjmů
  • přehled o příjmech, které jsou základem daně v členění dle základů daně
  • přehled o přijaté a zaplacené DPH – pouze registrovaní plátci DPH
  • přehled o celkových výdajích – součet všech výdajů
  • přehled o výdajích, které souvisí s příjmy a které jsou předmětem daně z příjmů
  • přehled o úpravách, které podle § 23 zákona o daních z příjmů zvyšují nebo snižují základ daně.

Toto je minimální členění deníku. Členění může být samozřejmě libovolně dle potřeb podnikatele rozšířeno. Mohou být přidány další sloupce deníku umožňující podrobnější evidenci vybraných výdajů. Podnikatel může například odděleně sledovat peněžní i nepeněžní operace, výplaty mezd, platby zdravotního a sociálního pojištění apod.

Programy daňové evidence a Peněžní deník

Zákon nepředepisuje k vedení daňové evidence nutnost pořízení speciálního software. Pro začínající podnikatele nebo pro podnikatele s malým množstvím uskutečněných operací postačí zakoupení dostupného formuláře deníku o příjmech a výdajích. Pro mnohé bude rychlejší a přehlednější tabulka vytvořená v Excelu.

Zde najdete tabulku  PENĚŽNÍ DENÍK V EXCELU , která urychlí součty a na rozdíl od papírového tiskopisu umožní přepisovat a opravovat jednotlivé položky.

Zde náhled:

Pro zvětšeni klikni zde (otevře se náhled v samostatném oknu).

 

Po kompletní vedení daňové evidence lze doporučit program firmy L@Software Peněžní deník verze 1.4

Ke stažení zde (1,4 MB).

Zde náhled:

Pro zvětšeni klikni zde (otevře se náhled v samostatném oknu)

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode