WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

C26ER31-Wh0573g

02.07.2013 18:12

Dotaz 23:

Zakoupila jsem přes internetový e-shop kávovar. Zboží chci vrátit v zákonné lhůtě 14 dní zpět prodejci bez udání důvodů. Musí mi prodejce vrátit peníze za zboží včetně poštovného? Musí mi proplatit poštovné a cestu autem do města na poštu?

Odpověď 23:

Ve Vašem případě je odstoupení od kupní smlouvy na základě ustanovení § 53, odst 7, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ). V tomto případě se kupní smlouva od počátku ruší.

V takovém případě platí ustanovení § 457 ObčZ: Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Byla -li tedy kupní smlouva uzavřena na koupi zboží včetně poštovného, máte na poštovné nárok. Jiná situace by nastala, pokud by kupní smlouva zněla pouze na nákup zboží a na dopravu byste měla jinou smlouvu (např. o přepravě). Pak by vám náleželo pouze plnění ze zrušené kupní smlouvy (peníze za zboží) a doprava by vám nenáležela (tato smlouva na uvedenou službu by zůstávala v platnosti)

Neboť se nejednalo o uplatnění práv z odpovědnosti za vady (zboží vracíte z jiného důvodu, než vada věci), nelze aplikovat ustanovení § 598 ObčZ a nelze tedy uplatnit úhradu nutných nákladů. Tedy ani poštovné za zaslání zpět. Nelze ani uplatnit náhradu škody, neboť škoda (vícenáklady za odeslání zboží zpět) není v příčinné souvislosti s jednáním druhé strany (vracíte zboží z vlastní vůle a vlastním jednáním tak sobě přivodíte škodu-platbu za poslání zpět).

 

Poznámka:

Pokud jako kupec odstoupíte od smlouvy z důvodu vady věci dle § 597 Obč.Z, máte dle ustanovení § 598 Obč.Z nárok na úhradu nutných nákladů, které vám s uplatněním práv z odpovědnosti za vady vznikly. Tyto náklady musíte prokázat a musí být relevantní. Např. u cestovních výdajů za automobil se počítá výpočtem z průměrné spotřeby z TP a sazby za PHM dané ročním "kurzem" + paušální platbou za km. Relevantnost nákladů musíte při nárokování prokázat.

Pokud kupec odstoupí ať už od spotřebitelské smlouvy dle § 53, odst 7 Obč.Z (14 denní lhůta)- prodejce je dodavatel (podnikatel) nebo po vzájemné dohodě s prodejcem nepodnikatelem, nárok na poštovné za zaslání zboží zpět nevzniká.

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode