WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

37 - BRIGÁDA - DOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE

30.04.2012 19:30

 

Dotaz 37:

V listopadu 2011 jsem nastoupil u zaměstnavatele do pracovního poměru na dohodu o provedení práce. Ve výplatě za listopad i prosinec mi zaměstnavatel neodečetl žádné pojistné. Ve výplatě za leden ale pojistné mám strženo z výplaty, i když mám stále dohodu o provedení práce. Myslím si, že zaměstnavatel udělal chybu a peníze mi strhl neoprávněně, protože z dohody o provedení práce se přece zdravotní ani sociální neplatí.

Odpověď 37:

Na váš dotaz nelze přesně odpovědět. Neuvádíte totiž výši vašeho příjmu.

K 1.1.2012 nabývá účinnosti změna Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce (dále jen ZP).

Dle § 75 ZP můžete u jednoho zaměstnavatele odpracovat 300 hodin na dohodu o provedení práce (DPP), do 31.12.2011 to bylo jen 150 hodin.

Pozor, sčítají se vždy hodiny u jednoho zaměstnavatele, nelze tedy mít například dvě DPP u téhož zaměstnavatele a na každou počítat 300 hodin.

 

Nemocenské, sociální a zdravotní pojištění:

Je-li skutečně zúčtovaná (tedy nikoliv jen předpokládaná) odměna z DPP vyšší než 10.000,- Kč je takový zaměstnanec ze zákona účasten na nemocenském pojištění. Tím se stává i účastníkem důchodového a zdravotního pojištění. Jak vyplývá z předešlého, takový zaměstnanec pak má nárok na výplatu nemocenských dávek v případě nemoci.

V takovém případě (příjem vyšší než 10.000,-Kč) odvede zaměstnavatel  pojištění v zákonné výši za zaměstnavatele i zaměstnance.

Pojistné za zaměstnance se tedy odečte při zúčtování mzdy (strhne se z hrubé mzdy). Oproti roku 2011 tedy takový zaměstnanec má čistý příjem nižší!

Nedosáhne-li odměna výše uvedené částky, pojištění se neodvádí, stejně jako v roce 2011. Zaměstnanec není účastníkem nemocenského pojištění a nemá nárok na výplatu nemocenských dávek vypočtených z tohoto příjmu.

Poznámka: Pokud má zaměstnanec DPP s vyúčtovanou odměnou nižší než 10.000,-Kč a neplatí za něj pojistné stát (student, rodičovská dovolená atd.) je povinen přihlásit se k platbě zdravotního a důchodového pojištění v minimální výši určené pro osoby bez zdanitelných příjmů (OBZP).

 

Daň

V případě, že jsou splněny podmínky pro platbu daně zálohové (příjem vyšší než 5.000,- kč) odvádí zaměstnavatel daň zálohovou.

U příjmu do 10.000,-Kč je daň vypočtena z odměny za DPP, u příjmu nad tuto hranici se daň vypočte z odměny za DPP + pojistné odvedené zaměstnavatelem (+34%)

 

Příklady:

a)

Odměna: 9.900,- Kč

Pojistné zaměstnanec: 0,- Kč

Pojistné zaměstnavatel: 0,- Kč

Základ daně: 9.900,- Kč

Daň (15%) : 1.485,- Kč

Odpočet na poplatníka: 2.070,- Kč ( 1) je-li uplatněn jinde, pak je 0,-)

Čistý příjem: 9.900,-Kč, , respektive 8.415,-Kč 1)

b)

Odměna: 10.100,- Kč

Pojistné zaměstnanec (11%): 1.112,- Kč

Pojistné zaměstnavatel (34%): 3.434,- Kč

Základ daně: 13.600,- Kč

Daň (15%) : 2.040,- Kč

Odpočet na poplatníka: 2.070,- Kč ( 1) je-li uplatněn jinde, pak je 0,-)

Čistý příjem: 8.998,-Kč, respektive 6.948,-Kč 1)

 

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode