WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

334 - Ošetřování člena rodiny - OČR, paragraf

27.06.2012 23:55

Dotaz 334:

Čekám dvojčátka a doma mám 4letou dceru.4.7. nastupuji do nemocnice,kde bude zrovna proveden CS a pokud bude vše v pořádku,tak by jsme měli jít 9.7. domů.Chtěla bych,aby byl přítel s námi alespoň týden doma.Může zůstat doma na paragraf a pokud jo,tak jak to udělat.Moc děkuji.Možná někomu přijde otázka hloupá,ale ještě jsme to nikdy nepotřebovali,tak nevím co a jak.

 Odpověď 334:

Ošetřování člena rodiny, pojem u laické veřejnosti známý spíše pod názvem OČR nebo paragraf, řeší §39 Zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění (dále jen ZoNP).

§39 odst1

Nárok na ošetřovné má zaměstnanec, který nemůže vykonávat v zaměstnání práci z důvodu
a) ošetřování

1. dítěte mladšího 10 let, pokud toto dítě onemocnělo nebo utrpělo úraz, nebo
2. jiného člena domácnosti, jehož zdravotní stav z důvodu nemoci nebo úrazu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo členky domácnosti, která porodila, jestliže její stav v době bezprostředně po porodu vyžaduje nezbytně ošetřování jinou fyzickou osobou, nebo

b) péče o dítě mladší 10 let, protože
1. školské zařízení nebo zvláštní dětské zařízení, popřípadě jiné obdobné zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo škola, jejímž je žákem, jsou uzavřeny z nařízení příslušného orgánu z důvodu havárie, mimořádného opatření při epidemii nebo jiné nepředvídané události,
2. dítě nemůže být pro nařízenou karanténu v péči školského zařízení nebo zvláštního dětského zařízení, popřípadě jiného obdobného zařízení pro děti, v jehož denní nebo týdenní péči dítě jinak je, nebo docházet do školy, nebo
3. fyzická osoba, která jinak o dítě pečuje, onemocněla, utrpěla úraz, nastaly u ní situace uvedené v §57 odst. 1 písm. b) nebo c), porodila nebo jí byla nařízena karanténa, a proto nemůže o dítě pečovat.

Poznámka: §57 ZoNP se týká dočasné pracovní neschopnosti (nemocenská).

Písmeno b - pobyt v nemocnici nebo v rehabilitačních lázních na lékařské doporučení (tzv. "lázně na křížek".

Písmeno c - nemocenská z důvodu doprovodu a pobytu s dítětem v nemocnici (pozor, netýká se mateřské - také dávka nem. pojištění, ale není to dočasná prac. neschopnost ve smyslu ustanovení ZoNP!)

Domácnost - je definována v § 115 Zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ), tyto osoby nemusí být v příbuzenském vztahu či zákonném svazku (manželé. reg. partner, druh):

Domácnost tvoří fyzické osoby, které spolu trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby.

Neboť OČR je dávkou nemocenskou nikoliv sociální, je pro nárok na peněžitou dávku v tomto případě vázán na dvě podmínky:

1) dávku OČR možno čerpat jen jednou osobou, případně se o dávku mohou vystřídat dvě osoby, ale změna je možná pouze 1x za celé období!

O nemocné dítě může pečovat např. první 4 dny matka, než si otec vyřídí např. uvolnění ze zaměstnání - např. služ. cesta, následně pak čerpá zbytek OČR otec

2) Nemocenská dávka OČR přísluší pouze v případě, že osoba nárokující tuto dávku (OČR) byla účastna nemocenského pojištění alespoň po dobu stanovenou zákonem a není-li osobou uvedenou v §39 odst.5 ZoNP:

Poznámka: Mimo jiné sem patří dle §39 odst.5 (Nemají nárok na OČR):

- zaměstnanci na dohodu o provedení práce,

- zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti,

- zaměstnanci ze zaměstnání malého rozsahu,

- domáčtí zaměstnanci,

- dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,

- žáci a studenti ze zaměstnání, které spadá výlučně do období školních prázdnin nebo prázdnin,

a další.

Podobně také někteří OSVČ (pokud si neplatí mimo sociálního pojištění i pojištění nemocenské.

Pozor! V tomto případě nezaměňovat s platbou zdravotního pojištění! Nemocenské pojištění se odvádí na OSSZ (MěSSZ) stejně jako "dúchodové", nikoliv na zdrav. pojišťovnu!

Resumé

Pokud má Váš přítel odváděno nemocenské pojištění a žije s Vámi v domácnosti (viz výše) a splňuje podmínky výše uvedené, má nárok na dávku OČR. Tato dávka je po dobu max 9 kalendářních dnů na každý jednotlivý OČR.

Doporučuji Vám následný postup:

Od vašeho nástupu do porodnice (předpokládejme dnem 4.7.2012) bude čerpat OČR na starší dítě (dceru) na základě §39 odst.1 písm b, bod 3 (viz. výše) z důvodu, že o dceru nemůžete pečovat Vy sama (neprve pobyt v nemocnici, a to, že se nemůžete o dceru starat VY sama - na základě potvrzení vašeho oš. lékaře). Toto až do 9 dní od 4.7, tedy do 12.7., nejméně však po dobu vaší hospitalizace (tedy jak uvádíte do 9.7).

Následně pak, v lepším případě od 13.7 do 21.7, v horším případě od 10.7 do 18.7, pak bude na základě potvrzení ošetř. lékaře zcela legálně čerpat OČR na Vás samotnou dle ustanovení §39 odst1 ale písmeno a), bod 2.

Tak si Vás přítel "užije" zcela legálně minimálně o týden déle!

Pozor! OČR nenáleží, pokud sám čerpá nemocenskou! Takže nelze OČRem "zalepit" finanční díru 14 dní, kdy není nemocenská! viz §39 odst 6 ZoNP. (nelze čerpat dvě dávky nemoc. pojištění současně)

 

 

 

 

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode