WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

23 - POŠTOVNÉ U INTERNETOVÝCH OBCHODŮ

30.04.2011 19:28

Dotaz 23:

Zakoupila jsem přes internetový e-shop kávovar. Zboží chci vrátit v zákonné lhůtě 14 dní zpět prodejci bez udání důvodů. Musí mi prodejce vrátit peníze za zboží včetně poštovného? Musí mi proplatit poštovné a cestu autem do města na poštu?

Odpověď 23:

Ve Vašem případě je odstoupení od kupní smlouvy na základě ustanovení § 53, odst 7, Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen ObčZ). V tomto případě se kupní smlouva od počátku ruší.

V takovém případě platí ustanovení § 457 ObčZ: Je-li smlouva neplatná nebo byla-li zrušena, je každý z účastníků povinen vrátit druhému vše, co podle ní dostal. Byla -li tedy kupní smlouva uzavřena na koupi zboží včetně poštovného, máte na poštovné nárok. Jiná situace by nastala, pokud by kupní smlouva zněla pouze na nákup zboží a na dopravu byste měla jinou smlouvu (např. o přepravě). Pak by vám náleželo pouze plnění ze zrušené kupní smlouvy (peníze za zboží) a doprava by vám nenáležela (tato smlouva na uvedenou službu by zůstávala v platnosti)

Neboť se nejednalo o uplatnění práv z odpovědnosti za vady (zboží vracíte z jiného důvodu, než vada věci), nelze aplikovat ustanovení § 598 ObčZ a nelze tedy uplatnit úhradu nutných nákladů. Tedy ani poštovné za zaslání zpět. Nelze ani uplatnit náhradu škody, neboť škoda (vícenáklady za odeslání zboží zpět) není v příčinné souvislosti s jednáním druhé strany (vracíte zboží z vlastní vůle a vlastním jednáním tak sobě přivodíte škodu-platbu za poslání zpět).

V případě reklamace:

V případě tzv. reklamace zboží (tj. o uplatnění práv z odpovědnosti za vady), a to i v případě, že reklamace bude vyřízena tak, že vadný výrobek nelze opravit a prodejce vám vrátí kupní cenu zboží máte nárok nejen na poštovné, které jste zaplatila při koupi zboží, ale dle ust. § 598 ObčZ "Kupující má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti za vady." V takovém případě máte právo na úhradu nákladů spojených s reklamačním řízením, tedy nejen na "poštovné za zaslání předmětu zpět prodejci k reklamaci, ale například i na náklady na dopravu na poštu, v ojedinělých případech i na cestovní náhrady ve výši dané legislativou (případně v prokázané výši). Například pokud není možno zaslat zboží dopravcem a zboží prodejci odvezete. V případě, že se prokáže, že jste vadné zboží mohla prodejci doručit jiným, finančně méně náročným způsobem, přísluší vám náhrada ve výši tohoto finančního plnění. To znamená, že pokud povezete prodejci např. svetr autem z Ostravy do Prahy, nedostanete propalceny náhrady za auto (PHM), ale jen do výše např. poštovného za balík dle tarifu ČP, neboť předmět jste mohla prodejci doručit jiným způsobem (poštou balíkem).

 

Poznámka:

Pokud jako kupec odstoupíte od smlouvy z důvodu vady věci dle § 597 Obč.Z, máte dle ustanovení § 598 Obč.Z nárok na úhradu nutných nákladů, které vám s uplatněním práv z odpovědnosti za vady vznikly. Tyto náklady musíte prokázat a musí být relevantní. Např. u cestovních výdajů za automobil se počítá výpočtem z průměrné spotřeby z TP a sazby za PHM dané ročním "kurzem" + paušální platbou za km. Relevantnost nákladů musíte při nárokování prokázat.

Pokud kupec odstoupí ať už od spotřebitelské smlouvy dle § 53, odst 7 Obč.Z (14 denní lhůta)- prodejce je dodavatel (podnikatel) nebo po vzájemné dohodě s prodejcem nepodnikatelem, nárok na poštovné za zaslání zboží zpět nevzniká.

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode