WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Nadstandardní Služby a Bonusy

kliknutím na položku získáte informace o rozsahu úkonů obsahujících položku

položka Popis položky cena bez DPH *) jednotka
JEDNORÁZOVÉ POLOŽKY **)
ZA 01
Zastupování subjektu na úřadech státní správy - na základě jednorázové plné moci
500,00 Kč den
ZA 02 Osobní podání formuláře, zjištění a kontrola provedených plateb na úřadech státní správy - na základě jednorázové plné moci 300,00 Kč úřad
KONZ Konzultace a poradenství nad rámec smlouvy 400,00 Kč hod
SUP Supervising  a kontrola účetnictví
cena dohodou  
Zavedení účetnictví v průběhu zdaňovacího období
ZAV
Zavedení účetnictví v průběhu zdaňovacího období - dodané podklady z účetnictví od předchozího zpracovatele účetní agendy

60% příslušné

měsíční sazby

zpracovaný

měsíc

ZAV X Zavedení účetnictví v průběhu zdaňovacího období - komplikované či neúplné podklady

90% příslušné

měsíční sazby

zpracovaný

měsíc

Rekonstrukce účetnictví
REDE
Rekonstrukce účetnictví DE- dodané podklady z účetnictví cena dohodou ks
REPU Rekonstrukce účetnictví PU- dodané podklady z účetnictví cena dohodou ks
Kombinované balíčky - příplatky k měsíční sazbě
+ ZA All
ZA 01 a ZA 02  - neomezený počet
300,00 Kč měsíc
+ DP All
Veškerá daňová přiznání bez ohledu na počet 800,00 Kč měsíc
BONUSY
BAAA
Zakázka získána přes portál "AAA poptávka" sleva 5 %  

 

ZA 01

 • jednorázové zastupování na úřadech státní správy při kontrolách apod

ZA 02

 • osobní podání formuláře (DP, přehledy ČSSZ a ZP) na úřad
 • konzultace a kontrola plateb uvedených ve formuláři přímo s pověřeným pracovníkem na úřadu
KONZ
 • daňové a účetní poradenství
 • optimalizace daní
 • konzultace pracovních smluv, dodatků a personální agendy
 • nezahrnuje kontrolu účetnictví a dohled nad metodikou účetnictví
červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

SUP

 • kontrola SUP (správné účetní praxe)
 • kontrola zaúčtování
 • metodika účetnictví
 • účetní dohled

ZAV

ZAV X

 • zpracování a nastavení účetnictví na počátek zdaňovacího období
 • zaúčtování jednotlivých položek z původních účetních knih
 • nezahrnuje kontrolu účetnictví a dohled nad metodikou účetnictví
červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

REDE

REPU

 • rekonstrukce účetnictví z jednotlivých dokladů 
 • podklady k DP
 • obsahuje  položky DP All a ZA All
+ ZA All
 • výhradní zastupování klienta na úřadech státní správy, včetně kontrol
+ DP All
 • veškerá daňová přiznání subjektu za zdaňovací období bez ohledu na počet DP
 • nezahrnuje kontrolu plateb na FÚ ani osobní předání formulářů na FÚ
červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

Poznámky:

*)cena bez DPH je cenou konečnou pro NEPLÁTCE DPH ( není vypracováváno přiznání DPH), pro plátce DPH je nutno přičíst ke konečné ceně i DPH (20%), cena za vypracování DPH je již v ceně konečné zahrnuta ! DPH na vstupu z vaší strany odečtete a vypracování DPH tak plátce DPH má v konečném důsledku zdarma!

**) jednorázové operace jsou provedeny na základě objednávky, mimo uzavřenou smlouvu a výkony v ní uvedené

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode