WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Mzdová a personální agenda

 

Ceny jsou orientační a smluvní - výsledná cena je dána dohodou obou smluvních stran v závislosti na požadovaných úkonech a složitosti agendy.

Ceny platí pro samostatně vedenou mzdovou agendu bez vedení účetnictví. V případě souběhu vedení účetnictví naší firmou a mzdové agendy jsou ceny nabízeny formou balíčku - výrazné slevy !

kliknutím na položku získáte informace o rozsahu úkonů obsahujících položku

položka Popis položky cena bez DPH *) jednotka
MZDY 01a Malé organizace
- do 10 zaměstnanců
220,00 Kč zam /měsíc
MZDY 01b Malé organizace
- 11 až 25 zaměstnanců
190,00 Kč zam /měsíc
MZDY 02 Velké organizace
- nad 25 zaměstnanců
150,00 Kč zam / měsíc
JEDNORÁZOVÉ POLOŽKY **)
MZDY 03 Přihlášení - odhlášení zaměstnance (ČSSZ, ZP, evidence) 100,00 Kč zam
MZDY 04 Konzultace a sepsání pracovní smlouvy 200,00 Kč zam
MZDY 05 Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob 300,00 Kč ks
MZDY 06 Podání ELDP 25,00 Kč zam
MZDY 07 Potvrzení a výpisy pro zaměstnance 25,00 Kč zam
KOMBINOVANÉ BALÍČKY- příplatky k měsíční platbě ***)
+ ZA All Zastupování subjektu na úřadech státní správy 300,00 Kč měsíc
+ MZDY All + MZDY All - (smlouvy, personalistika, výpisy, potvrzení) 500,00 Kč měsíc

 

MZDY 01

MZDY 02

 • evidence zaměstnanců
 • evidence docházky
 • výpočty mezd, včetně zaúčtování
 • výplatní pásky
 • výplatní listina včetně výčetky
 • zpracování měsíčních přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovny
 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového pojištění
 • výstupy v elektronické i tištěné podobě
 • nezahrnuje položky MZDY 05, MZDY 06 a MZDY 07
 • nezahrnuje jiné než mzdové účetní operace
 • nezahrnuje zastupování na FU ani jiných úřadech státní správy
 • nezahrnuje zpracování přiznání

červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

MZDY 03
 • jednorázové podání přihlášky - odhlášky na ČSSZ a zdravotní pojišťovny
MZDY 04
 • konzultace a vypracování pracovní smlouvy, včetně dodatků a příloh
 • vypracování dohod o pracovní činnosti a dohod o provedení práce
 • vypracování dohod o ukončení pracovního poměru a výpovědi z pracovního poměru
MZDY 05
 • vypracování "Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti" za příslušné období,včetně povinných příloh a jejich zaslání na FÚ
 • nezahrnuje zastupování na FU ani jiných úřadech státní správy
MZDY 06
 • zpracování evidenčních listů důchodového pojištění a jejich zaslání na ČSSZ
 • nezahrnuje zastupování na ČSSZ  ani jiných úřadech státní správy
MZDY 07
 • zpracování potvrzení pro zaměstnance související se mzdovou agendou
 • potvrzení zaměstnavatele o výši příjmů pro banky a dávky státní soc. podpory
 • potvrzení o výši příjmů pro DPFO zaměstnance
 • nezahrnuje zpracování přiznání k DPFO ze závislé činnosti pro zaměstnance

Poznámky:

*)cena bez DPH je cenou konečnou pro NEPLÁTCE DPH ( není vypracováváno přiznání DPH), pro plátce DPH je nutno přičíst ke konečné ceně i DPH (21%), cena za vypracování DPH je již v ceně konečné zahrnuta ! DPH na vstupu z vaší strany odečtete a vypracování DPH tak plátce DPH má v konečném důsledku zdarma!

**) jednorázové operace jsou provedeny na základě objednávky, mimo uzavřenou smlouvu a výkony v ní uvedené

***) k základní ceně se připočte paušál za balíček

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode