WEBDESIGN - ÚČETNICTVÍ - VÝUKA

Daňová Přiznání

 

Ceny jsou orientační a smluvní - výsledná cena je dána dohodou obou smluvních stran v závislosti na požadovaných úkonech a složitosti agendy.

Ceny se týkají pouze zpracování přiznání v případě, že naše firma nezpracovává Vaše účetnictví.

Při zpracování Vaší účetní agendy jsou položky za zpracovánípřiznání zahrnuty v ceně paušálu za účetnictví nebo ve formě balíčku služeb - výrazné slevy !

kliknutím na položku získáte informace o rozsahu úkonů obsahujících položku

položka Popis položky cena bez DPH *) jednotka
JEDNORÁZOVÉ POLOŽKY **)
Daň z příjmu fyzických osob - DPFO
DPFO 01 OSVČ - hlavní činnost 1) - dodané podklady z účetnictví 1000,00 Kč ks
DPFO 02 OSVČ - více příjmů 2) - dodané podklady z účetnictví 1500,00 Kč ks
DPFO 03 OSVČ - vedlejší činnost 3) - dodané podklady z účetnictví 1200,00 Kč ks
DPFO 04 Pouze závislá činnost a ostatní příjmy (zaměstnání) 4) 800,00 Kč ks
DPFO X komplikované či neúplné podklady 5) cena dohodou ks
Daň z příjmu právnických osob - DPPO
DPPO 01 DPPO včetně příloh - dodané podklady z účetnictví 1000,00 Kč ks
DPPO X komplikované či neúplné podklady 5) cena dohodou ks
Daň z přidané hodnoty - DPH
DPH M1 Měsíční DPH - dodané podklady z účetnictví 200,00 Kč ks
DPH MX Měsíční DPH - komplikované či neúplné podklady 5) cena dohodou ks
DPH Q1 Čtvrtletní DPH - dodané podklady z účetnictví 300,00 Kč ks
DPH QX Čtvrtletní DPH - komplikované či neúplné podklady 5) cena dohodou ks
Ostatní daně a výkazy
DSIL Silniční daň - dodané podklady z účetnictví 150,00 Kč auto
DPN Daň z nemovitosti 200,00 Kč ks
DPPN Daň z převodu nemovitosti - dodané úplné podklady 300,00 Kč ks
DPPNX Daň z převodu nemovitosti  - komplikované či neúplné podklady 5) cena dohodou ks
DOS Jiné výkazy 6) 200,00 Kč ks
Příplatky k jednorázové sazbě
DODP Dodatečné DP - vina na straně klienta 100,00 Kč ks
Kombinované balíčky - příplatky k měsíční sazbě
+ DP All Veškerá daňová přiznání bez ohledu na počet 800,00 Kč měsíc

 

DPFO 01

DPFO 02

DPFO 03

DPFO 04

DPFO X

 • DPFO za dané období
 • zpracování  přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu
 • zaslání formuláře na FÚ, ČSSZ a ZP
 • nezahrnuje kontrolu plateb na ČSSZ, ZP a FÚ ani osobní předání formulářů na FÚ

červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

DPPO 01

DPPO X

 • DPPO za dané období
 • povinné přílohy k DPPO
 • zaslání formuláře na FÚ
 • nezahrnuje kontrolu plateb na FÚ ani osobní předání formulářů na FÚ
červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

DPH M1

DPH MX

DPH Q1

DPH QX

 • DPH za dané období
 • zaslání formuláře na FÚ
 • nezahrnuje kontrolu plateb na FÚ ani osobní předání formulářů na FÚ
červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

DSIL

DPN

DPPN

DPPNX

DOS

 • daňové přiznání , včetně příloh
 • zaslání formuláře na FÚ
 • nezahrnuje kontrolu plateb na FÚ ani osobní předání formulářů na FÚ
červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba
DODP
 • dodatečné daňové přiznání , včetně příloh
+ DP All
 • veškerá daňová přiznání subjektu za zdaňovací období bez ohledu na počet DP
 • nezahrnuje kontrolu plateb na FÚ ani osobní předání formulářů na FÚ
červeně označené položky jsou dostupné  v  KOMBINAČNÍCH a BONUSOVÝCH BALÍČCÍCH nebo jako samostatná služba

Poznámky:

*)cena bez DPH je cenou konečnou pro NEPLÁTCE DPH ( není vypracováváno přiznání DPH), pro plátce DPH je nutno přičíst ke konečné ceně i DPH (21%), cena za vypracování DPH je již v ceně konečné zahrnuta ! DPH na vstupu z vaší strany odečtete a vypracování DPH tak plátce DPH má v konečném důsledku zdarma!

**) jednorázové operace jsou provedeny na základě objednávky, mimo uzavřenou smlouvu a výkony v ní uvedené

1) Pouze příjmy ze samostatné výdělečné činnosti - podnikání (hlavní činnost)

2) Více zdanitelných příjmů

3) Pouze příjmy ze závislé a samostatné výdělečné činnosti - např. zaměstnání a podnikání (vedlejší činnost)

4) Pouze příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání) a jiný příjem než z podnikání nebo roční uplatnění slev na dani

5) Dohledání dokladů, zjištění uskutečněných plateb na soc. a zdrav. pojištění

6) Např. výkazy ČSÚ

Vyhledávání

Ing. Jan Novák © 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode